Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami

Izolacje kotłów przemysłowych i pieców przemysłowych:

to złożony proces ochrony ich powierzchni.

Izolacja kotłów energetycznych i pieców – co należy wziąć pod uwagę? 

Przy projektowaniu konstrukcji termoizolacji bardzo ważne jest uwzględnienie szczególnych cech tego typu urządzeń, takich jak działanie wysokich temperatur, rozszerzalność mechaniczna konstrukcji, drgania, skomplikowanie powierzchni. Dlatego do wykonania izolacji termicznej kotłów i pieców przemysłowych wymagane są materiały o wysokich właściwościach termotechnicznych:

Korzyści z zastosowania izolacji przemysłowej dla kotłów i pieców 

Świadome podejście do takich kwestii jak wybór materiałów, technologii pracy i wykonawcy pozwoli na lepsze działanie sprzętu. Należą do nich:

Należy zaznaczyć, że zaleca się stosowanie konstrukcji warstwowej (z zachodzącymi na siebie połączeniami), aby maksymalnie zminimalizować straty ciepła. Pozwoli to również na oszczędności w przyszłej eksploatacji urządzeń.

Długotrwałość izolacji termicznej kotłów i pieców przemysłowych zależy od ich cech konstrukcyjnych oraz warunków eksploatacji, w tym lokalizacji izolowanego obiektu, trybu pracy urządzenia, stopnia agresywności środowiska, intensywności oddziaływań mechanicznych. O żywotności materiału izolacyjnego i całej konstrukcji izolacyjnej w dużej mierze decyduje rodzaj powłoki ochronnej i jakość prac instalacyjnych.

Nasza firma oferuje usługi w zakresie projektowania, montażu izolacji termicznej dla przemysłowych kotłów energetycznych i pieców, a także dostawę odpowiednich materiałów termoizolacyjnych.

8

lata
doświadczenia

85+

zrealizowanych
projektów

50+

klientów
w 7 krajach

Projekty