Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Rok 2020
Typ sprętu Izolacje przemysłowe: kanałów i rur wentylacyjnych, filtrów

Nasza firma z powodzeniem zakończyła prace rekonstrukcyjne izolacji cieplnej elektrofiltrów, dyfuzorów, konfuzorów w Enea Elektrownia Połaniec.

Zdemontowano starą warstwę izolacji (wełna mineralna) i warstwy izolacyjnej (blacha profilowana).

Następnym etapem były prace spawalnicze aby przygotować  powierzchnie elektrofiltrów do izolacji, tzn. montaż szpilek i profili do mocowania blachy profilowanej.

Następnie położono 2 warstwy waty mineralnej, 2 warstwy po 100 mm każda oraz przykryto watę mineralną blachą profilowaną z metalu T-35, zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy.

Etapem końcowym była instalacja i obramowanie wszystkich niezbędnych elementów (kąty, luki, kompensatory, styki, odlewy, układy wodociągowe) aby uniknąć przedostawania się wilgoci do warstwy izolacji. Wszystkie połączenia zostały umocowane sylikonem wysokotemperaturowym.

 

Projekty