Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Rok 2021
Typ sprętu Izolacje przemysłowe: kanałów i rur wentylacyjnych, filtrów

Wykonane prace izolacyjne, montaż izolacji powłoki zewnętrznej konstrukcji nośnej, montaż izolacji z waty mineralnej i waty z włókna ceramicznego, instalacja zewnętrznej warstwy ochronnej. 

Nasi specjaliści wykonali szereg prac w obiektach oczyszczalni:

  • montaż izolacji z waty mineralnej - 2 warstwy po 100 mm;
  • montaż izolacji z waty ceramicznej – 5 warstw po 50 mm;
  • montaż izolacji termicznej na dwóch kanałach gorącego powietrza o średnicy 910 mm i 1200 mm w pomieszczeniu utylizacji termicznej;
  • montaż izolacji termicznej rekuperatora o średnicy 2460 mm w pomieszczeniu utylizacji termicznej;
  • montaż izolacji termicznej rurociągów o średnicy od 500 mm do 700 mm w pomieszczeniu utylizacji termicznej.

Na etapie końcowym zamontowano warstwę ochronną z blachy aluminiowej.

W charakterze materiałów izolacyjno-cieplnych zastosowano watę na bazie włókna ceramicznego.

 

Projekty