Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Rok 2021
Typ sprętu Izolacje przemysłowe: kanałów i rur wentylacyjnych, filtrów

Od maja do listopada 2019 r. nasza firma przeprowadziła prace termoizolacyjne podczas modernizacji kotła gazowego w Elektrociepłowni Żerań. Wykonano kompleks prac, w tym:

  • demontaż starej warstwy izolacji cieplnej z wełny mineralnej i ochronnej powłoki metalowej;
  • prace spawalnicze i antykorozyjne;
  • montaż izolacji termicznej warstwy termoizolacyjnej na bazie wełny mineralnej na obwodach kotła gazowego;
  • wykonano prace izolacyjne kanału recyrkulacyjnego w maszynowni;
  • przeprowadzono również prace w zakresie izolacji rurociągów i izolacji rurociągów parowych o średnicy od 20 mm do 1500 mm, kolektorów kondensatu, grzebieni parowych itp.;
  • końcowym etapem było powlekanie materiałów izolacyjnych warstwą ochronną z arkusza blachy stalowej ocynkowanej.

Projekty