Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Rok 2019
Typ sprętu Izolacje przemysłowe: kanałów i rur wentylacyjnych, filtrów

Nasi specjaliści przeprowadzili kompleks prac w elektrociepłowni

  •   montaż konstrukcji wsporczej i jej obróbka antykorozyjna;
  •   montaż warstwy termoizolacyjnej kanałów gazów wychodzących z filtra dodatkowego czyszczenia do komina;
  •   montaż izolacji termicznej na rurociągach i rurociągach parowych o średnicy od 150 mm do 4 m w komorze turbinowej;
  •   również częściowo wykonano montaż izolacji elektrofiltra;
  •   na końcowym etapie zamontowano warstwę ochronną z blachy.

Jako materiał termoizolacyjny zastosowano wełnę mineralną.

Projekty