Otrzymać konsultacje
Otrzymać konsultacje

Ważnym czynnikiem przy wyborze wykonawcy prac termoizolacyjnych dla różnych urządzeń przemysłowych (pieców, kotłów, kanałów, rurociągów itp.) jest możliwość świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ta usługa pozwala:

“Inventum Polska” oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na prace wykonane na izolacjach przemysłowych wysokotemperaturowych, w tym: