Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami

Ważnym czynnikiem przy wyborze wykonawcy budowy, modernizacji, przebudowy i remontu urządzeń przemysłowych jest zdolność do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

Inventum Polska oferuje:

To daje możliwość: