Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Rok 2020
Typ sprętu Izolacje przemysłowe: rurociągów

Nasza firma prowadziła prace izolacyjne rurociągów przemysłowych przy produkcji etanolu. Prace prowadzono w obszarach niebezpiecznych (strefy EX). Jako warstwę izolacyjną zastosowano wełnę mineralną. Przeprowadzono również prace związane z montażem warstwy ochronnej, w tym na zaworach i połączeniach kołnierzowych.

Projekty